Yhdistyksemme historia

Anni Veijola

Opettaja Anni Veijolan kutsumana kokoontuivat Iin aseman seudun naiset keskustelemaan naisyhdistyksen perustamisesta 25.3.1925. Tarkoituksena oli perustaa yhdistys, joka yhdistäisi tämän seudun naiset koko valtakuntaa käsittävään järjestöön. Marttatyö koettiin läheiseksi ja päätettiin perustaa Iin Ylirannan marttayhdistys ja liittyä valtakunnalliseen marttaliittoon. Ensimmäisessä kokouksessa liittyi yhdistykseen 23 jäsentä ja saman vuoden lopulla jäseniä oli 40.

Puheenjohtajana toimi Anni Veijola vuonna 1925- 1955.

 

Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1966 Iin Asemakylän marttayhdistykseksi. Katsottiin, että nimi käsittäisi paremmin koko toiminta-alueen.

Yhdistyksen historiassa eräs merkittävä tapahtuma on, kun Tasavallan presidentti myönsi Edit Veijolalle valkoisen ruusun 1.luokan ansiomerkin tunnustukseksi marttatyöstään vuonna 1964.

 

Marttayhdistyksen toiminta on ollut perinteisesti toimintaa kodeissa ja kodin lähellä. Jäsenet ovat ideoineet ompelu- ja martta- illoissa toimintamuotoja, joita on toteutettu. Marttatyöllä on vaalittu ihmissuhteita. Martta-kursseilla martat ovat oppineet uutta ja virkistyneet. Sieltä on myös saatu elämänuskoa vaikeina vuosina. Käytännön työhön ovat kuuluneet retket, juhlat ja yhteistyö muiden yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Taitoavaimia on suoritettu.  Teemavuosia on vietetty 1930-luvulta lähtien.

Yhdistyksen nimi muutettiin Iin Aseman Martat Ry:ksi vuonna 2007.

 

 

 

Marttalaulu

Päivä, kun paistaa pirttihin pieneen, työtäni teen olen onnellinen!

Kylvän ja kitken peltoni laitaa, Luojalta kasvua toivoellen.

 

Turmako veisi mun taimeni nuoret? Kylmäänkö kukkani kuihtua vois?

Taivas, kun hiljaa suo kasteen viljaa. Kuinka ei maaemo lahjojaan sois?

 

Syntymämaallensa kortensa kantaa marttojen työ, kodin hiljainen työ.

Hyyt, sumut haihtuu, yö valoks vaihtuu uskoa, toivoa maan sydän lyö.